Septic tank met 3 kamers - werkingsmodus

Septische tanks mogen vanaf 2015 niet langer worden gebruikt als enige afvalwaterzuivering.
Driekamers rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen echter vaak probleemloos worden ingebouwd en kunnen verder worden gebruikt als voorbehandeling voor een biologisch afvalwaterzuiveringsproces, zolang ze intact zijn. In het volgende zal daarom hun werkingsprincipe worden uitgelegd.

Driekamerig principe

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie met drie kamers heeft een beter effect dan oudere modellen met één kamer. Het afvalwater stroomt beurtelings door alle drie de kamers. Deze kunnen ofwel in een container zijn, of zelfs ringvormig zijn uitgevoerd als een enkele container met verbindingspijpen.

Het afvalwater komt eerst de eerste kamer binnen, waar de vaste stoffen worden afgezet door sedimentatie. Het vormende primaire slib breekt af in de loop van de tijd, waardoor het volume ervan sterk wordt verminderd. Klar Het heldere water dat wordt geproduceerd door de scheiding van de vaste stoffen treedt een tweede kamer binnen, waar op zijn beurt de vaste stoffen opgelost in het water worden afgezet als sediment in de loop van de tijd. Bepalend voor de mate van reiniging hier is de verblijftijd.

Via een overloop komt het water dat voor de tweede keer is gereinigd in een secundaire voorzuivering, van waaruit het kan weglopen of kan worden weggepompt. Er kunnen dus geen sedimenten meer in het geklaarde water terechtkomen.

Redenen voor het exploitatieverbod

Vanaf 2015 zijn huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties alleen in Duitsland toegestaan ​​als ze werken met biologische afvalwaterzuiveringsprocessen.

De reden hiervoor is een Europees geharmoniseerde kaderrichtlijn voor waterbeheer die door de EU is aangenomen.

Mechanische vormen van afvalwaterzuivering zijn niet langer toegestaan ​​als enige behandeling van afvalwater. Ze hebben te veel gevaarlijke verontreinigende stoffen voor wateren, met name nitraat.

Systemen kunnen echter achteraf worden geïnstalleerd en kosten voor kleine systemen ongeveer 3500 EUR. Ze kunnen echter ook in bedrijf blijven als pre-clarification voor stroomafwaartse biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Terwijl SBR-fabrieken het meest worden verkocht, neemt het aandeel van aangelegde wetlands in de afgelopen jaren toe.

Tips & Tricks Bavaria, Thüringen, Saksen en Sleeswijk-Holstein bieden allemaal subsidies voor de nieuwbouw en voor de aanpassing achteraf.

Deel met vrienden

Laat je reactie achter